Promociju darbu kopsavilkumi

 

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes

Guntara Dreijera

Promocijas darba kopsavilkums

Groteska angļu un latviešu mērķtekstos (sastatījumā ar Šarla Bodlēra avottekstiem)

 

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes

Egitas Provejas

Promocijas darba kopsavilkums

Teksts un tā konvencijas: latviešu tekstu modeļa “kulinārijas recepte” veidošanās un pārmaiņu procesi kontaktvalodu ietekmē diahroniskā skatījumā

PROMOCIJAS DARBS

PIELIKUMI

 

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes

Silgas Sviķes

Promocijas darba kopsavilkums

Speciālā leksika vispārīgajās divvalodu tulkojošajās vārdnīcās: augu nosaukumi

PROMOCIJAS DARBS

PIELIKUMI