Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Budžeta vietas/ Maksas studijas

 

2017./2018. akadēmiskā gada 1. kursa budžeta /maksas vietu skaits un studiju maksas (pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums):

Programma Budžeta vietas Maksas vietas Studiju maksa, EUR
Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” 45 40 1410
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vadībzinātne” (angļu valodā) - 30 1700
Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” 25 17 1815
Dubultā grāda maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” - 20 2000

Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2017./2018.akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas atlaides 200 EUR apmērā!