Gribu studēt

Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. gadam

Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Ventspils Augstskolā 2017./2018. studiju gadā (PDF)

Pieteikuma anketa studijām maģistrantūrā (Word, PDF)

Starptautiskajos testos iegūto svešvalodu (angļu, vācu, franču un krievu valodas) vērtējumu pielīdzinājums EKP līmeņiem un Valsts izglītības satura centra centralizēto eksāmenu vērtējumiem

 • Angļu valoda (PDF)
 • Vācu valoda (PDF)
 • Franču valoda (PDF)
 • Krievu valoda (PDF)
 • Pieteikšanās studijām Ventspils Augstskolā

  Š.g. 26. jūnijā vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv darbu sāks e-pakalpojums „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”. Tas sniedz iespēju reflektantiem ātri un ērti pieteikties studijām Ventspils Augstskolā.

  Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās, un pirmajai no tām pieteikumu varēs iesniegt līdz 11. jūlija plkst. 16:00. Pēc elektroniskās pieteikšanās, pieteikums uz Ventspils Augstskolas studiju vietām būs jāapstiprina klātienē no 4. līdz 11. jūlijam.

  Ventspils Augstskola piedāvā iespēju studēt šādās studiju programmās:

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Tulkošanas studiju fakultāte

   • Bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”
   • Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” Iestājeksāmens maģistra studiju programmā JURIDISKO TEKSTU TULKOŠANA (teksta tulkošana no angļu val.  latv. val ar vārdnīcas palīdzību un tests latviešu valodā)  notiks 12. jūlijā plkst. 12.00 A408.aud.
   • Maģistra studiju programma ”Valodas un kultūrvide” (programma ir iesniegta licencēšanai)
   • Doktorantūras studiju programma „Valodniecība”
  Pilna laika klātiene