Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Budžeta vietas/ Maksas studijas

 

2017./2018. akadēmiskā gada 1. kursa budžeta /maksas vietu skaits un studiju maksas

(pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums):

Programma Budžeta vietas Maksas vietas Studiju maksa EUR
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Programmēšanas speciālists” 30 - -
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” 80 40 1335
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Elektronika” 32 32 1335
Profesionālā bakalaura studiju programma “Kuģu navigācijas elektronika” (sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju) - 16 *
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Datorzinātnes” 10 22 1580
Profesionālā maģistra studiju programma “Elektronika” 10 22 1580

Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2017./2018. akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas atlaides 200 EUR apmērā!

* kopīgā profesionālā bakalaura studiju programma „Kuģu navigācijas elektronika” (tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju, 16 maksas studiju vietas. 100% studiju maksas atlaide visām maksas studiju vietām 1. un 2. studiju gadam. Studiju maksa 2019./2020. ak g. 2900 EUR un 2020./2021. ak.g. 1812.50 EUR; maksa par visu studiju periodu 4712.50 EUR)