Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Budžeta vietas/ Maksas studijas

 

2017./2018. akadēmiskā gada 1. kursa budžeta /maksas vietu skaits un studiju maksas (pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums):

Programma Budžeta vietas Maksas vietas Studiju maksa EUR
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” (latviešu un angļu valodā) 60 30 1335
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Elektronika” 32 24 1335
Profesionālā bakalaura studiju programma “Kuģu navigācijas elektronika” (sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju) - 16 1335
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Datorzinātnes” (latviešu un angļu valodā) 10 20 1580
Profesionālā maģistra studiju programma “Elektronika” (latviešu un angļu valodā) 10 24 1580
Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2017./2018. akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas atlaides 200 EUR apmērā!