Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Kontakti

Dr. phys. Māris Ēlerts ITF dekāns
Tālr.: +371 63629654, e-pasts: maris.elerts@venta.lv
Dace Briede ITF sekretāre Tālr.: +371 63629654, e-pasts: itf@venta.lv