Sāc studēt

Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. gadam

Uzņemšanas prasības studiju uzsākšanai Ventspils Augstskolas pamatstudiju programmās 2017./2018. studiju gadā (PDF)

Pilna laika klātiene