Sāc studēt

Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. gadam

Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Ventspils Augstskolā 2017./2018. studiju gadā. No 24. jūlija līdz 25. augustam var pieteikties šādām studiju programmām (PDF)

Pieteikuma anketa studijām maģistrantūrā (WordPDF) Pieteikuma anketa maģistra studiju programmai ”Valodas un kultūrvide” (Word, PDF) Pieteikuma anketa Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Programmēšanas speciālists”(WordPDF) Starptautiskajos testos iegūto svešvalodu (angļu, vācu, franču un krievu valodas) vērtējumu pielīdzinājums EKP līmeņiem un Valsts izglītības satura centra centralizēto eksāmenu vērtējumiem
 • Angļu valoda (PDF)
 • Vācu valoda (PDF)
 • Franču valoda (PDF)
 • Krievu valoda (PDF)
 • Pieteikšanās studijām Ventspils Augstskolā Papilduzņemšana Ventspils Augstskolas studiju programmās notiek no 24. jūlija līdz 25. augustam (plkst. 14:00 – 16:00).  Konkursa rezultāti tiks izziņoti 22. augustā pēc plkst 16:00. Reģistrācija studijām ir no 23. augusta līdz 25. augustam (no plkst 14:00-16:00). Ventspils Augstskola piedāvā iespēju studēt šādās studiju programmās: Ekonomikas un pārvaldības fakultāte Informācijas tehnoloģiju fakultāte Tulkošanas studiju fakultāte
   • Bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”
   • Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” Iestājeksāmens maģistra studiju programmā JURIDISKO TEKSTU TULKOŠANA (teksta tulkošana no angļu val.  latv. val ar vārdnīcas palīdzību un tests latviešu valodā)  notiks 26. augustā plkst. 12.00 A406.aud.
   • Maģistra studiju programma ”Valodas un kultūrvide” Dokumentu pieņemšana no 24.jūlija līdz 16. augustam Angļu valodas tests maģistra studiju programmai notiks 17. augustā plkst. 14:00 A406 aud.
   • Doktorantūras studiju programma „Valodniecība”

  Uzņemšana Ventspils Augstskolas studiju programmās

  No 24. jūlija līdz 25.augustam vēl ir iespējams pieteikties studijām šādās Ventspils Augstskolas studiju programmās:

  (pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums):

  Programma Budžeta vietas Maksas vietas Studiju maksa, EUR
  Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” Ir Ir 1410
  Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” Ir - 1335
  Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Elektronika” Ir - 1335
  Profesionālā bakalaura studiju programma “Kuģu navigācijas elektronika” Ir - 1335
  Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā)

  Ir

  Ir 1700
  Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā) Ir Ir 1500
  Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – krievu – vācu valodā) - Ir 1700
  Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju franču – latviešu – spāņu valodā) - Ir 1500
  Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”. Vairāk šeit. - Ir 1700
  Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” Ir Ir 1815
  Dubultā grāda maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” - Ir 2000
  Akadēmiskā maģistra studiju programma “Datorzinātnes” Ir - 1580
  Profesionālā maģistra studiju programma “Elektronika” Ir - 1580
  Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” Ir Ir 1580

  No 24. jūlija līdz 25.augustam notiks reģistrācija studijām (līguma noslēgšana) C korpusa C210.kabinetā (darba dienās no plkst. 14:00 līdz 16:00, tālrunis 63629646, e-pasts studijas@venta.lv). Maksa par reģistrāciju studijām noteikta 30 EUR (maksājot augstskolas kasē) vai 25 EUR (maksājot ar pārskaitījumu). No maksas atbrīvoti 1. grupas invalīdi un bāreņi, kā arī tie reflektanti, kuri 2017.gadā pieteikušies studijām, izmantojot vienoto pieteikšanos Latvijas portālā www.latvija.lv un jau samaksājuši pieteikuma reģistrācijas maksu.

  Līdzi jāņem:

  1. Bakalaura studiju reflektantiem – pase, atestāts, sekmju izraksts, centralizēto eksāmenu sertifikāts/ starptautiskā testa sertifikāts;
  2. Maģistra studiju reflektantiem – pase, augstāko izglītību apliecinošs dokuments, tā, pielikums, CV.

  Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pasta adresi studijas@venta.lv, tālrunis 63629646