Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. gadam

Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Ventspils Augstskolā 2017./2018. studiju gadā (PDF)

Pieteikuma anketa studijām maģistrantūrā (WordPDF)

Starptautiskajos testos iegūto svešvalodu (angļu, vācu, franču un krievu valodas) vērtējumu pielīdzinājums EKP līmeņiem un Valsts izglītības satura centra centralizēto eksāmenu vērtējumiem

    • Angļu valoda (PDF)
    • Vācu valoda (PDF)
    • Franču valoda (PDF)
    • Krievu valoda (PDF)