Budžeta vietas/ Maksas studijas

2017./2018. akadēmiskā gada 1. kursa budžeta /maksas vietu skaits un studiju maksas

(pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums):

Programma Budžeta vietas Maksas vietas Studiju maksa, EUR
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vadībzinātne” - 30 1700
Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” 45 40 1410
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” 80 40 1335
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Elektronika” 32 32 1335
Profesionālā bakalaura studiju programma “Kuģu navigācijas elektronika” - 16 *
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā)

40

20 1700
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā) 10 15 1500
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – krievu – vācu valodā) - 30 1700
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju franču – latviešu – spāņu valodā) - 10 1500
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”. Vairāk šeit. - 30 1700
Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” 25 17 1815
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Valodas un kultūrvide” - 30 1700
Dubultā grāda maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” - 20 2000
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Datorzinātnes” 10 22 1580
Profesionālā maģistra studiju programma “Elektronika” 10 22 1580
Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” 25 10 1580
Doktora studiju programma “Biznesa vadība” 3 5 2700
Starpaugstskolu doktora studiju programma “Valodniecība” 3 7 1850

*kopīgā profesionālā bakalaura studiju programma„Kuģu navigācijas elektronika” (tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju, 16 maksas studiju vietas. 100% studiju maksas atlaide visām maksas studiju vietām 1. un 2. studiju gadam. Studiju maksa 2019./2020. ak g. 2900 EUR un 2020./2021. ak.g. 1812.50 EUR; maksa par visu studiju periodu 4712.50 EUR)

**Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2017./2018.akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas atlaides 200 EUR apmērā!