Budžeta vietas/ Maksas studijas

2017./2018. akadēmiskā gada 1. kursa budžeta /maksas vietu skaits un studiju maksas

(pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums):

Programma Budžeta vietas Maksas vietas Studiju maksa, EUR
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Vadībzinātne” - 30 2100
Profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” 30 30 1410
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” 60 30 1335
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Elektronika” 32 24 1335
Profesionālā bakalaura studiju programma “Kuģu navigācijas elektronika” - 16 1335
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā)

40

20 1835
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā) 10 15 1500
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – krievu – vācu valodā) - 30 2100
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”. Vairāk šeit. - 30 2100
Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” 16 16 1815
Dubultā grāda maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” - 20 4000
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Datorzinātnes” 10 20 1580
Profesionālā maģistra studiju programma “Elektronika” 10 24 1580
Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” 25 10 1580
Doktora studiju programma “Biznesa vadība” 3 20 2700
Starpaugstskolu doktora studiju programma “Valodniecība” 3 7 1850