Tulkošanas studiju fakultāte

Budžeta vietas/ Maksas studijas

 

2017./2018. akadēmiskā gada 1. kursa budžeta /maksas vietu skaits un studiju maksas (pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums):

Programma Budžeta vietas Maksas vietas Studiju maksa EUR
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā)

40

20 1835
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā) 10 15 1500
Profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana” (ar specializāciju angļu – krievu – vācu valodā)- - 30 1900
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija” - 30 1900
Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” 25 10 1580
Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2017./2018. akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas atlaides 200 EUR apmērā!