Tulkošanas studiju fakultāte

Pasniedzēji

guntars_dreijers
Dr.philol. Guntars Dreijers TSF dekāns Tālr.: +371 63629655, e-pasts: guntarsd@venta.lv
evija-juste-001
Evija Babrovska TSF Studiju administrēšanas speciāliste – lietvede Tālr.: +371 63629655, e-pasts: tsf@venta.lv

 

Docents Dr. philol. Guntars Dreijers guntars.dreijers@venta.lv

Profesors Dr. Jānis Sīlis janis.silis@venta.lv

Profesors Dr. Juris Baldunčiks juris.baldunciks@venta.lv

Lektore Maruta Koha maruta.koha@venta.lv

Lektore Natālija Malašonoka natalija.malasonoka@venta.lv

Lektore Zane Šamšuro zanes@venta.lv

Lektors Jānis Veckrācis janis.veckracis@venta.lv

Asociētā profesore Dr.philol. Dzintra Lele-Rozentāle dzintra.lele-rozentale@venta.lv

Asociētā profesore Dr. Valda Rudziša valda.rudzisa@venta.lv

Docente Dr. philol. Egita Proveja egita.proveja@venta.lv

Docente Dr.philol. Agnese Dubova agnese.dubova@venta.lv

Docente Tatjana Stoikova tatjana.stoikova@venta.lv

Lektore Silga Sviķe silga.svike@venta.lv

Asocētā profesore Dr. Astra Skrābane astra.skrabane@venta.lv

Lektore Solvita Štekerhofa solvita.stekerhofa@venta.lv

Lektore Diāna Neimane diana.neimane@venta.lv

Docente Vita Balama vita.balama@venta.lv

Lektore Ieva Vizule ieva.vizule@venta.lv

Lektore Indra Grietēna indra.grietena@venta.lv

Lektors Martins Rafaels Kalvo