Tulkošanas studiju fakultāte

Studiju informācija

 

Tulkošanas studiju fakultāte (TSF) īsteno piecas studiju programmas – profesionālās bakalaura studiju programmas "Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodā", "Tulkošana vācu – latviešu – krievu/angļu valodā" un starptautisko studiju programmu "Valodas un starpkultūru komunikācija", profesionālo maģistra studiju programmu "Juridisko tekstu tulkošana" un kopā ar Liepājas Universitāti – starpaugstskolu doktora studiju programmu „Valodniecība”. Studiju virziens ir akreditēti uz maksimālo laiku sešiem gadiem.

TSF studiju programmas ir mūsdienīgas, dinamiskas un daudzpusīgas, to būtiska iezīme ir jaunāko tulkošanas tehnoloģiju izmantošana. Fakultātes mācībspēki ir augsti kvalificēti valodu speciālisti, pieredzējuši docētāji un praktizējoši tulki un tulkotāji. 

TSF studiju programmas piedāvā iespēju kvalificēties tulkošanai vairākās ES darba valodās.

Fakultātē ir moderns aprīkojums mutvārdu un rakstveida tulkošanas iemaņu apgūšanai: lingvistikas kabinets, tulkošanas kabīnes, rakstiskās tulkošanas programmatūra.

Augsto izglītības kvalitāti ir novērtējuši darba devēji, ārvalstu eksperti, absolventi un studenti. Šo kvalitāti apstiprina arī 2013. gada Latvijas augstskolu reitings, kurā Ventspils Augstskola ieņēma augsto 6. vietu, kas tika novērtēts kā straujākais kāpums no 2012. gada – no 16.-18. vietas uz 6. vietu.

Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana” ir iekļauta prestižajā Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”. Tas ir kvalitātes zīmols augstskolu tulkošanas programmām maģistra grāda līmenī, kuras atbilst saskaņotiem standartiem tulkotāju izglītībā.

Starptautiskie eksperti VeA studiju virzienu "Tulkošana" 2012. gadā projekta "Evaluation of higher education study programmes and proposals for improvement of quality" ietvaros ir atzinuši par labāko Latvijā. Ekspertu atzinuma teksts angļu val. šeit.

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UZ STUDIJU VIETĀM TULKOŠANAS STUDIJU FAKULTĀTĒ

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM

Elektroniska pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiks no 2015. gada 25. jūnija līdz 7. jūlijam Latvijas portālā www.latvija.lv.

Reflektantu pieteikšanās konkursam uz studiju vietām klātienē notiks no 2015. gada 1. līdz 7. jūlijam Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī (vai arī kādā no citiem kontaktpunktiem , kuri norādīti Latvijas portālā www.latvija.lv).

 

Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2015./2016.akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas atlaides 200 EUR apmērā!

Karjeras iespējas

Tulkošanas studiju fakultātes absolventu sagatavotības līmenis ļauj tiem veikt tulkošanas uzdevumus valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos; privātos uzņēmumos, t.sk. tulkošanas birojos un aģentūrās; kā arī starptautiskajā tulkošanas darba tirgū Eiropas Savienības institūcijās.

Absolventi

Kaspars Kļaviņš
Tulkošanas biroja "Mestako" direktors

Ventspils Augstskola un tās pieredzējušie pasniedzēji ir devuši nenovērtējamu ieguldījumu manā profesionālajā karjerā. Ventspils augstskolā gūtās zināšanas, pieredze un kontakti ir pamatīgs un stabils fundaments, uz kā būvēt savu tālāko profesionālo izaugsmi un karjeru. Ventspils Augstskola – tā ir pieredzējuši, profesionāli un pretimnākoši pasniedzēji, kā arī moderna un sakārtota mācību vide. Esmu Ventspils Augstskolas patriots un zinu, ka tur sagatavo labākos tulkotājus Latvijā. Tāpēc arī 90% mūsu uzņēmuma darbinieku ir Ventspils Augstskolas absolventi.

Dina Bērziņa
Eiropas Komisijas Iekšējā audita ģenerāldirektorāta nodaļas direktora asistente

Ventspils Augstskola man ir devusi iespēju „izgaršot” studijas Latvijā un ārzemēs (1 gads Francijā). Šobrīd jau vairāk nekā 3 gadus dzīvoju Beļģijā.. VeA man ir devusi ne tikai zināšanas un valodu prasmes, bet arī motivāciju sevi pilnveidot un tiekties uz galveno mērķi – atrast savu darbības lauciņu, uz kuru vēl esmu ceļā. Šobrīd iegūstu vēl vienu maģistra grādu cilvēktiesībās, lai turpinātu karjeru šajā jomā ES institūcijās vai ANO.