Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas prasības  Ventspils Augstskolā 2018./2019. studiju gadam

Uzņemšanas prasības reflektantu uzņemšanai Ventspils Augstskolas studiju programmās 2018./2019. studiju gadā (PDF)
Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Ventspils Augstskolā 2018./2019. studiju gadā kopīgajā maģistra studiju programmā “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” (PDF)