Ievēlēta jauna Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra Zinātniskā padome

Otrdien, 9. aprīlī, notika Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta "Ventspils Starptautiskās radioastronomijas centra" (VSRC)  zinātnieku pilnsapulce. No 26 balsstiesīgajiem VSRC zinātņu doktoriem pilnsapulcē piedalījās 19 zinātnieki.