Bezmaksas kosmosa vasaras skoliņa “Stratosfēras zondes izstrāde un palaišana”

No 23. jūlija līdz 3. augustam Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā (MIC) notiks bezmaksas vasaras skoliņa “Stratosfēras zondes izstrāde un palaišana”. Vasaras skoliņa tiek organizēta sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi (VIP), kura īsteno ESF projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.