Dubultā grāda maģistra studiju programmas absolventi apmeklēja izlaidumu Austrijā

Dubultā grāda maģistra studiju programmas "Starptautiskais bizness un eksporta menedžments" absolventi š.g. 4.jūlijā apmeklēja savu izlaidumu Kremsas Lietišķo zinātņu universitātē (IMC University of Applied Sciences of Krems), Austrijā. Sveikt mūsu studentus devās Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš un studiju programmas profesore Tatjana Volkova.