Centre for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development

Finansiāli iedvesmojusi

2012. gada oktobrī Ventspils pilsētas pašvaldība Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra izveidei un attīstībai sākotnējiem 3. gadiem piešķīrusi aptuveni 270 000 EUR.

Research

The centre carries out high-quality scientific research focused on the academic environment; research results are published in internationally acclaimed journals, conference materials, and research reports.
Collaborative research projects have a particular priority, for they provide the ability to work with highly qualified researchers in Europe and beyond. Possible research topics are various and will always depend on the available funding. However, foreseeable topics include the impact of institutions on business-driven thought and behaviour; business in the underground economy; family business and cross-border business; innovation; business and finance; threats of internationalisation and opportunities for small and medium-sized enterprises in Latvia; entrepreneurship and regional development; and entrepreneurship and social inclusion. The centre will conduct a contract-based study for various public and private organisations, both at the Latvian and international level. This study is intended as a research-based consultation, which is a potential source of income, indicating the centre’s ability to develop. Working in business, innovation, and regional development, an exhaustive description of particular topics is dependent on the client’s wishes. The indicative list includes studies to support the development of business action plans; to study the problems and potential of Latvian family companies; and to see how higher education institutions prolong business activity in Latvia.

Research topics of the Ventspils University College Centre for Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development (CEIRD) include:

 • A study on the labour export costs from Latvia to other European Union countries and the impact of these costs on the Latvian gross domestic product; evaluation of calculations in the context of the European Union Structural Fund resources for Latvia.
 • A study on how to promote the development of entrepreneurship in the Kurzeme region among young entrepreneurs – what factors should be taken into account in promoting entrepreneurship and motivating young entrepreneurs.
 • A comparative study on increasing competitiveness of small and medium-sized enterprises in the Baltic Sea Region.
 • A study on the role of direct investments in increasing the competitiveness of Ventspils Free Port.
 • Analysis on the situation of successful Ventspils-based companies.
 • The role of smart technologies in promoting business in the Kurzeme region.
 • The role of local governments in large cities in promoting regional development.
 • Implementation of innovative methods for advancing transit business at the Ventspils Free Port.
 • Factors that facilitate export and general development of export in the Baltic Sea Region.
 • Analysis of the development and commercialization opportunities of space technologies in Latvia.

Konferences un semināri

Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs regulāri rīko konferences un seminārus, kā mērķis ir, pirmkārt, veicināt kvalitatīvas apspriedes par notiekošajiem pētījumiem, kurus vada šī centra pētnieki, doktorantūras studenti un Ventspils Augstskolas fakultāte, otrkārt, sekmēt sadarbību starp pētniekiem un uzņēmējiem no Ventspils, Kurzemes un visas Latvijas, un treškārt, veicināt pārrunas par uzņēmējdarbības politiku, kuru mērķis ir veicināt labāku uzņēmējdarbības un inovāciju vidi Latvijā.

Ventspils Augstskola aicina piedalīties 5.starptautiskajā zinātniskajā konferencē Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - EIRD 2017 Smart Growth of the Local Community in the Global World 2017. gada 29. un  30. jūnijs Ventspils Augstskola, Ventspils, Latvija.

Ņemot vērā lielo tūristu skaitu Ventspilī vasaras periodā, lūdzam rezervēt viesnīcas iespējami laicīgi. Piedāvājam garantētu vienvietīgu un divvietīgu numuriņu rezervēšanu par draudzīgākām cenām viesnīcā "Dzintarjura" (http://www.dzintarjura.lv/en/about-us.html).

Rezervēšanai lūdzu izmantojiet e-pasta adresi dzintarjura@gmail.com un norādiet atslēgas vārdu "EIRD 2017". Garantētās rezervēšanas termiņš ir 29.05.2017., numuriņu skaits ir ierobežots.

Informācija

Otrais uzsaukums

Trešais uzsaukums

Reģistrēšanās

Programma

Starptautiskā konference “INNOVATION AND SMART ENTREPRENEURSHIP” 

2015. gada 17. -18. septembris Ventspils Augstskola, Ventspils, Latvija

Informācija

Reģistrēšanās

Programma

UIRAC atklāšanas konference: “Ceļā uz veiksmīgāku uzņēmējdarbības pētniecības un izglītības integrāciju Latvijā”.
2012. gada 1. novembris, Ventspils Augstskola, Ventspils.
Programma
Seminārs: “Iespējas un izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropas mazie un vidējie uzņēmumi strādājot Ķīnas tirgū”.
2013. gada 16. Janvārī, Ventspils Augstskola, Ventspils. Seminārs rīkots sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi.

Preses relīze

Prezentācija

Konference: “Starptautiskā pieredze tehnoloģiju pārnesē: ko varam mācīties?”.
2013. gada 9. maijā, Ventspils Augstskola, Ventspils. Konference rīkota sadarbībā ar Izraēlas Vēstniecību Latvijā un Lietuvā, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku un Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu.
Programma
Konference „Ēnu ekonomika Latvijā”.
2013.gada 15.maijs, Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga), Rīga. Konference rīkota sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, SSE Riga „Ilgtspējīga biznesa centru” un LR Finanšu ministriju.
Programma
Starptautiskā konference “Uzņēmējdarbība un inovācijas: galvenie reģionālās attīstības virzītājspēki".
2013. gada. 15 un 16 jūlijā, Ventspils Augstskola, Ventspils. Konference rīkota sadarbībā ar Tartu Universitātes uzņēmējdarbības centru, Tallinas Tehnoloģiju universitātes ekonomikas un biznesa vadības skolu (abi Igaunija), ISM Ekonomikas un vadības universitāti (Lietuva), Rīgas Ekonomikas augstskolas “Ilgtspējīga biznesa centru” (Latvija), kā arī Eiropas Mazo uzņēmumu un uzņēmējdarbības padomi (www.ecsb.org).

Preses relīze

Uzaicinājums

Programma

Paralēlās sesijas

Abstraktu kopums

Papildus augstākminētajiem semināriem un konferencēm, UIRAC regulāri rīko arī seminārus Ventspils Augstskolas, Banku augstskolas un RISEBA doktorantūras programmas doktorantiem. Šie semināri ir galvenokārt vērsti uz doktora disertācijas rakstīšanai nepieciešamo iemaņu attīstīšanu.

Publications

1) International Conference "Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development": Book of proceedings, VUC, 2014.

2) Virtanen, Markku and Heimonen, Tomi (2013), Longitudinal analysis of the development of high growth and success (HGS) firms - Are HGS businesses high impact firms? Paper to be presented in the XXVII RENT Conference, Vilnius, Lithuania, November 20-22, 2013.

3) Pobol, A. Export-oriented IT companies developing their resource base and institutional environment / Special Issue:  Internationalisation of SMEs: Learning and Managing Change Processes / L. Dyaram and T. J. Kamalanabhan, (Eds.) // The International Journal of Learning and Change.

4) Atherton A, Smallbone D, 2013, "Promoting private sector development in China: the challenge of building institutional capacity at the local level" Environment and Planning C: Government and Policy 31(1) 5 – 23.

5) David Smallbone,  Friederike Welter,  and Jovo Ateljevic  Entrepreneurship in emerging market economies: Contemporary issues and perspectives ,International Small Business Journal March 2014 32: 113-116, first published on December 30, 2013 doi:10.1177/0266242613511479.

6) Sauka, A. un B. Rivža (Red.) (2014) Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi. Ventspils, Uzņemējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs, Ventspils Augstskola. ISBN: 978-9984-648-34-7.

7) Jaunzems A. and K. Kreslins. Quality Assurance in Business Education: Role of Interactive Teaching-Learning Process and Effective Examination System. Entrepreneurship and Innovation as Key Drivers of Regional Development: EIRD II Conference Proceedings, 2014, pp. 30-37;

8) Sergejs Hilkevics and Dace Štefenberga. The Development of Innovative Business in Regions of Latvia in Context of Global Economy. In: Gregory T. Papanikos (ed.). Essays on Growth, Development and Finance, 2014, pp. 229-238.

9) Kaliyeva G., Sagintayeva S., Revalde G. and S. Baizakov. The principle of reversibility as the basis of antirecessionary technology management of economy. Proceedings of the 2014 International Conference "Economic Science for Rural Development", 2014.

10) Slonimski, A. Enterprising Families in a Cross-Border Context: the Example of Belarus / F. Welter, D. Smallbone, A. Slonimski, O. Linchevskaya, A. Pobol and M. Slonimska // Internationalisation of Firms from Economies in Transition: The Effects of a Politico-Economic Paradigm Shift / Eds.: Mai Thi Thanh Thai and Ekaterina Turkina. – Edward Elgar.– 2014. – P.276-302.

11) Поболь А.И. Развитие институциональной среды для стимулирования прямых иностранных инвестиций в исследования и разработки / А.И. Поболь // Экономический бюллетень / Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Респ. Беларусь. – 2014. – № 6 (171). – с. 14-24.

Contacts

 • Latvian
 • English
 • Russian