Ēno Ventspils Augstskolā 12.02.2014.

Lai iepazīstinātu skolēnus ar studijām un studenta dzīvi Ventspils Augstskolā, 2014. gada 12. februārī, notika pasākums “Ēno Ventspils Augstskolā”. Pasākums vidusskolēnu vidū izpelnījies lielu atsaucību, ēnot studentus ieradīsies 19 vidusskolnieki no dažādām Rīgas, Liepājas, Kuldīgas, Talsu, Ventspils, Priekules un Piltenes vidusskolām. Dalībnieku vidū vairums ir tieši 12. klašu skolēnu, bet liela interese ir arī no 10. un 11. klases skolēniem.