Erasmus+ projekta ietvaros turpinās darbs pie kiberdrošības programmas izstrādes

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “REDucing the Cybersecurity Management Skills Gap in SMEs” partneri no Latvijas, Itālijas, Turcijas, Bulgārija un Šveices aktīvi turpina darbu pie kibedrošības mācību programmas izstrādes mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem.