Tulkošanas studiju fakultāte

Tulkošana ar trim specializācijām, valodas un starpkultūru komunikācija, juridisko tekstu tulkošana, valodniecība.