G.Dreijera promocijas darba aizstāvēšana 07.03.2014.

2014. gada 7. martā Ventspils Augstskolā notika Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā Guntars Dreijers aizstāvēja promocijas darbu.