Iesniedz savu projekta ideju saistībā ar jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanu

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” I kārtu.