Iestājpārbaudījumi VeA

Ventspils Augstskolas pamatstudiju un maģistra studiju programmu iestājpārbaudījumu grafiks 2020. gadā.