Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas projekta atskaites pasākums