Jauniešu deju kolektīvs “Strautuguns” īsteno projektu

No šī gada 15. februāra Ventspils Augstskolas Jauniešu deju kolektīvs “Strautuguns” īsteno projektu ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu “Ceļā uz jauniem apvāršņiem “, kur intensīvi strādā un gatavojas XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.