Kaligrāfijas darbnīca

Otrdien, 30. aprīlī, Ventspils Augstskolas B7. auditorijā notiks Kaligrāfijas darbnīcu, kuru vadīs Liepājas Universitātes docente, Mg.art. Dzintra Vīriņa.