KInGS projekta dalībnieki ar straujiem soļiem dodas uz priekšu

Ar 2019. gada septembri sākās darbs pie ES līdzfinansētā projekta  “Kurzemes inovāciju granti studentiem (Nr.1.1.1.3/18/A/004).” jeb “KInGS”. Ventspils Augstskola (VeA) sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU), Ventspils Augsto tehnoloģiju parku (VATP) un Kurzemes Biznesa inkubatoru (KBI) īsteno šo vērienīgu studentu uzņēmējspēju attīstības projektu.