Klajā laists trešais Jāņa Vādona dzejas krājums «Klusuma forma»

Dzejas krājums „Klusuma forma” ir dzejnieka Jāņa Vādona trešā grāmata pēc 2011. gadā iznākušā krājuma „Virve” un 2014. gada krājuma “Pagaidām iesāpas elpa”