Follow our News!

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programmaBudžeta vietu skaitsUzņemšanas prasībasMaksa Eur/gadā
Programmēšanas speciālists50CE matemātikā un angļu/krievu/vācu franču valodā
(vai starptautiskais tests)
2270
Bakalaura studiju programmaBudžeta vietu skaitsUzņemšanas prasībasMaksa Eur/gadā
Biznesa vadība45CE matemātikā un angļu valodā
(vai starptautiskais tests)
1510
Vadībzinātne (angļu valodā)-CE matemātikā un angļu valodā
(vai starptautiskais tests)
1700
Uzņēmējdarbības akadēmija (angļu valodā)
Studiju programma ir iesniegta licencēšanai
4CE matemātikā, latviešu un angļu valodā (vai starptautiskais tests), VeA iestājpārbaudījums un pārrunas3000
Valodas un starpkultūru komunikācija4CE vai starptautiskais tests angļu un krievu/vācu/ latviešu valodā2270

Tulkošana

ar specializāciju angļu latviešu - krievu/vācu valodā

45CE latviešu un angļu valodā
(vai starptautiskais tests)
1700

Tulkošana

ar specializāciju vācu - latviešu - krievu/angļu valodā

10CE latviešu un angļu/vācu valodā (vai starptautiskais tests)1510

Tulkošana

ar specializāciju angļu - krievu - vācu valodā

10CE vai starptautiskais tests angļu un krievu valodā (vai sekmju izraksta atzīme krievu valodā)1700
Datorzinātnes100CE matemātikā un angļu/krievu/vācu franču valodā
(vai starptautiskais tests)
2270
Elektronikas inženierija34CE matemātikā un angļu/krievu/vācu franču valodā
(vai starptautiskais tests)
2580
Kuģu navigācijas elektronika16CE matemātikā un angļu/krievu/vācu franču valodā
(vai starptautiskais tests)
2580
Maģistra studiju programmaBudžeta vietu skaitsUzņemšanas prasībasMaksa Eur/gadā
Uzņēmējdarbības vadība25Profesionālā bakalaura grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, bakalaura studijās iegūtā vidējā svērtā atzīme2270
Starptautiskais bizness un eksporta menedžments (angļu valodā)-Bakalaura grāds vai augstākā izglītība jebkurā nozarē un vismaz divu gadu profesionālais darba stāžs, iestājpārbaudījums (pārrunas angļu valodā) un IELTS (vismaz 5.0) vai TOEFL PBT (vismaz 520)2310

Lietišķo tekstu tulkošana 

15Bakalaura, profesionālā bakalaura grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, vismaz divu svešvalodu (angļu valodas un pamatzināšanu līmenī – krievu/franču/vācu valodas) zināšanas un latviešu valodas zināšanas vismaz C1.2270
Valodas un kultūrvide (angļu valodā)2Bakalaura grāds humanitārajās vai sociālajās zinātnēs, vai radniecīgās zinātnēs, kā piemēram, demogrāfijas, politoloģijas, antropoloģijas, socioloģijas vai juridiskās zinātnēs. Bakalaura studijās iegūtā vidējā svērtā atzīme, VeA valodu prasmes tests vai starptautiskais tests, individuālas pārrunas2270
Datorzinātnes12Dabaszinātņu vai inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnē, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, fizikā, astronomijā, elektronikā vai telekomunikācijās, bakalaura studijās iegūtā vidējā svērtā atzīme3410
Elektronika10Inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā, telekomunikācijās vai radniecīgā inženierzinātņu specialitātē, bakalaura studijās iegūtā vidējā svērtā atzīme3870
Doktora studiju programma Budžeta vietu skaitsUzņemšanas prasībasMaksa Eur/gadā
Biznesa vadība2Maģistra grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā. Doktora studiju programmā var uzņemt arī citu nozaru maģistra grādu ieguvušos, ja viņiem ir darba pieredze uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un nepieciešamās zināšanas vadības zinātnēs, pārrunas par iestājreferāta vai iesniegto publikāciju kopuma problemātiku4550
Valodniecība3Maģistra grāds (vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms) humanitāro, sociālo vai izglītības zinātņu jomā; vismaz vienā no izglītības līmeņiem (bakalaura vai maģistra studiju līmenī) jābūt iegūtai augstākajai izglītībai filoloģijā, iestājpārbaudījums: pārrunas par iestājreferāta problemātiku4550

Pieteikšanās studijām Ventspils Augstskolā

 1. Pieteikties elektroniski varēs no 25. jūnija līdz 9. jūlijam vienotajā valsts un pašvaldību portālā e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās":Elektroniski reflektants varēs pieteikties pats, kā arī pieteikumu varēs aizpildīt cita persona. Pēc pieteikuma iesniegšanas elektroniski jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem jāuzrāda nepieciešamie dokumenti un jāapstiprina pieteikums.

         Pieteikšanās maģistra studiju programmās Ventspils Augstskolā varēs no 2019.gada 2.jūlija līdz 9.jūlijam.

SVARĪGI!!! Elektroniskā pieteikšanās nenozīmē, ka pieteikšanās ir pilnībā pabeigta. Reflektantam noteikti ir jāierodas personiski apstiprināt pieteikumu un uzrādīt nepieciešamos dokumentus jebkurā no uzņemšanas punktiem.

Kā autentificēties (pieslēgties) pakalpojumam?

E-pakalpojums ir pieejams ar šādiem autentifikācijas līdzekļiem:

 1. Internetbankām (Swedbank, SEB banka, Citadele banka, Norvik banka, Nordea banka, DNB banka, Meridian Trade banka, PrivatBank, Rietumu banka, BlueOrange banka);
 2. Drošu elektronisko parakstu ;
 3. Personas apliecību (eID);  
 4. Ja neviens no iepriekš minētajiem piekļuves līdzekļiem nav pieejams, var izmantot Portāla lietotājvārdu un paroli. 

SVARĪGI!!!  CE rezultātus ir iespējams aplūkot izmantojot eID, e-paraksta vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus.

 1. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties klātienē augstskolu uzņemšanas punktos varēs no 2. līdz 9. jūlijam.

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem: 

 1.  Atestāts vai diploms ;
 2. Pielikums – sekmju izraksts ;
 3. CE sertifikāti ;
 4. Ja ir, tad dokumenti, kas apliecina priekšrocības – olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos u.c. 
 5. Laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.      

     3.  Pieteikšanās maģistra studiju programmās Ventspils Augstskolā notiks no 2019.gada 2.jūlija līdz 9.jūlijam.

Maģistra studiju programmās reflektantam dokumenti jāiesniedz personīgi Ventspils Augstskolā līdz 2019. gada 9. Jūlijam vai jāatsūta pa pastu līdz 9. jūlijam uz adresi „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601” šādi dokumenti:

 1. pieteikuma veidlapa (atrodama www.venta.lv);
 2. pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija;
 3. augstākās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopijas;
 4. dzīves un darba gājuma apraksts (CV).

Pieteikuma maksa ir noteikta 35 EUR apmērā un tā jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas. No pieteikuma maksas ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi un bāreņi. Ventspils Augstskolas rekvizīti:

Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000
Maksājuma mērķis: 21379 pieteikuma maksa

Ventspils Augstskolas kontaktpunkta darba laiks - darba dienās no 10:00 – 16:00, sestdien, 6.jūlijā, no 11:00 –15:00, telpa D102.

! Sekot līdzi reflektantu apstiprināto pieteikumu statistikai pamatstudiju programmās 2019./2020. akadēmiskajam gadam ir iespējams šeit.