Ko studēt? Kā pieteikties? – Ventspils Augstskola

Follow our News!

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programmaPieejamas budžeta vietas
Uzņemšanas prasībasMaksa Eur/gadā
Programmēšanas speciālistsIRCE matemātikā un angļu/krievu/vācu franču valodā
(vai starptautiskais tests)
2270
Bakalaura studiju programmaPieejamas budžeta vietas
Uzņemšanas prasībasMaksa Eur/gadā
Biznesa vadībaIRCE matemātikā un angļu valodā
(vai starptautiskais tests)
1510
Vadībzinātne (angļu valodā)NAVCE matemātikā un angļu valodā
(vai starptautiskais tests)
1700
Jaunuzņēmumu vadība (angļu valodā)
Studiju programma ir iesniegta licencēšanai
IRCE matemātikā, latviešu un angļu valodā (vai starptautiskais tests), VeA iestājpārbaudījums un pārrunas3000
Valodas un starpkultūru komunikācijaNAVCE vai starptautiskais tests angļu un krievu/vācu/ latviešu valodā2270

Tulkošana

ar specializāciju angļu latviešu - krievu/vācu valodā

IRCE latviešu un angļu valodā
(vai starptautiskais tests)
1700

Tulkošana

ar specializāciju vācu - latviešu - krievu/angļu valodā

IRCE latviešu un angļu/vācu valodā (vai starptautiskais tests)1510

Tulkošana

ar specializāciju angļu - krievu - vācu valodā

IRCE vai starptautiskais tests angļu un krievu valodā (vai sekmju izraksta atzīme krievu valodā)1700
DatorzinātnesIRCE matemātikā un angļu/krievu/vācu franču valodā
(vai starptautiskais tests)
2270

Datorzinātnes (angļu valodā)*

*uz budžeta vietu var pretendēt arī Latvijas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji.

IRCE matemātikā un angļu/krievu/vācu franču valodā
(vai starptautiskais tests)
2270
Elektronikas inženierijaIRCE matemātikā un angļu/krievu/vācu franču valodā
(vai starptautiskais tests)
2580
Kuģu navigācijas elektronikaIRCE matemātikā un angļu/krievu/vācu franču valodā
(vai starptautiskais tests)
2580
Maģistra studiju programmaPieejamas budžeta vietas
Uzņemšanas prasībasMaksa Eur/gadā
Uzņēmējdarbības vadībaNAVProfesionālā bakalaura grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, bakalaura studijās iegūtā vidējā svērtā atzīme2270
Starptautiskais bizness un eksporta menedžments (angļu valodā)NAVBakalaura grāds vai augstākā izglītība jebkurā nozarē un vismaz divu gadu profesionālais darba stāžs, iestājpārbaudījums (pārrunas angļu valodā) un IELTS (vismaz 5.0) vai TOEFL PBT (vismaz 520)2310
Lietišķo tekstu tulkošanaIRBakalaura, profesionālā bakalaura grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, vismaz divu svešvalodu (angļu valodas un pamatzināšanu līmenī – krievu/franču/vācu valodas) zināšanas un latviešu valodas zināšanas vismaz C1.2270
Valodas un kultūrvide (angļu valodā)NAVBakalaura grāds humanitārajās vai sociālajās zinātnēs, vai radniecīgās zinātnēs, kā piemēram, demogrāfijas, politoloģijas, antropoloģijas, socioloģijas vai juridiskās zinātnēs. Konkursa rezultātu veido bakalaura studijās iegūtā vidējā svērtā atzīme, VeA valodu prasmes tests vai starptautiskais tests, individuālas pārrunas2270
DatorzinātnesIRDabaszinātņu vai inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, fizikā, astronomijā, elektronikā vai telekomunikācijās, bakalaura studijās iegūtā vidējā svērtā atzīme3410
ElektronikaIRInženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā, telekomunikācijās vai radniecīgā inženierzinātņu specialitātē, bakalaura studijās iegūtā vidējā svērtā atzīme3870

Pieteikšanās studijām notiks klātienē Ventspils Augstskolā C 210 kabinetā (darba dienās no plkst. 9.00-13.00 un no plkst. 14.00-16.00, tālrunis 63629646, e-pasts studijas@venta.lv).

21.augustā pieteikšanās studijām klātienē Ventspils Augstskolā, kabinetā C210 būs no plkst 9.00-12.00 un no plkst. 13.00-16.00.

Līdzi jāņem:

Bakalaura studiju reflektantiem:

  • pase vai personas apliecība (eID),
  • atestāts,
  • sekmju izraksts,
  • centralizēto eksāmenu sertifikāts/ starptautiskā testa sertifikāts.

Maģistra studiju reflektantiem:

  • pase vai personas apliecība (eID),
  • augstāko izglītību apliecinošs dokuments, tā, pielikums,
  • CV,

Aizpildīta maģistra studiju programmu pieteikuma anketa (atrodama Ventspils Augstskolas mājas lapā).

Pieteikuma maksa ir noteikta 35 EUR apmērā un tā jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas. No pieteikuma maksas ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi un bāreņi, kā arī tie reflektanti, kuri 2019.gadā pieteikušies studijām, izmantojot vienoto pieteikšanos sistēmu Latvijas portālā www.latvija.lv un jau samaksājuši pieteikuma maksu.

Ventspils Augstskolas rekvizīti:

Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000
Maksājuma mērķis: 21379 pieteikuma maksa