Budžeta un maksas vietu skaits
Iepazīsties ar mūsu piedāvātajām studiju programmām un izvēlies.

Ventspils Augstskolas studiju programmu budžeta vietu skaits un studiju maksa 2019./2020. studiju gadā

Studiju maksa citu kursu studentiem ir noteikta līgumā.

Studiju programmaBudžeta vietasStudiju maksa 2019./2020. ak.g., EUR
Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa Vadība" 
45
1510
Bakalaura studiju programma "Vadībzinātne"
-
1700
Profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības akadēmija"
4*
3000*
Bakalaura studiju programma  "Valodas un starpkultūru komunikācija"
4
2270
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana" ar specializāciju angļu latviešu - krievu/vācu valodā451700
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana" ar specializāciju vācu - latviešu - krievu/angļu valodā101510
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana" ar specializāciju angļu - krievu - vācu valodā101700
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Programmēšanas speciālists"502270
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Datorzinātnes"1002270
Profesionālā bakalaura studiju programma "Elektronikas inženierija"342580
Profesionālā bakalauru studiju programma "Kuģu navigācijas elektronika"162580
Profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"252270
Dubultā grāda maģistra studiju programma "Starptautiskais bizness un eksporta menedžments"-2310
Profesionālā maģistra studiju programma "Lietišķo tekstu tulkošana"152270
Maģistra studiju programma "Valodas un kultūrvide"22270
Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"123410
Profesionālā maģistra studiju programma "Elektronika"103870
Doktora studiju programma "Biznesa vadība"24550
Doktora studiju programma "Valodniecība"34550

* Budžeta vietu skaits un cena ir paredzēta, kad studiju programma būs akreditēta.