Budžeta un maksas vietu skaits
Iepazīsties ar mūsu piedāvātajām studiju programmām un izvēlies.

2018./2019. studiju gada 1. kursa budžeta /maksas vietu skaits un studiju maksas

Pārējo kursu studentiem studiju maksu nosaka līgums

ProgrammaBudžeta vietasMaksas vietasStudiju maksa, EUR
Bakalaura studiju programma "Vadībzinātne"
-
30
1700
Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa vadība"
45
40
1410
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Programmēšanas speciālists"40201335
Bakalaura studiju programma "Datorzinātnes"55401335
Bakalaura studiju programma "Elektronika"21321335
Profesionālā bakalaura studiju programma"Kuģu navigācijas elektronika"5161335*
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana" (ar specializāciju angļu - latviešu - krievu/vācu valodā)45201700
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana" (ar specializāciju vācu - latviešu - krievu/angļu valodā)10151500
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana" (ar specializāciju angļu - krievu - vācu valodā)10101700
Profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"25171815
Maģistra studiju programma "Valodas un kultūrvide"17301700
Dubultā diploma maģistra studiju programma "Starptautiskais bizness un eksporta menedžments"0302100
Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"8221580
Profesionālā maģistra studiju programma "Elektronika"12221580
Profesionālā maģistra studiju programma "Juridisko tekstu tulkošana"25101580
Doktora studiju programma "Biznesa vadība"222700
Starpaugstskolu doktora studiju programma "Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)"321850

* kopīgā profesionālā bakalaura studiju programma„Kuģu navigācijas elektronika” (tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju, 16 maksas studiju vietas. 5 budžeta vietas ir nodrošinātas pirmos divus mācību gadus. Studiju maksa 2018./2019. un 2019./2020. st. g. 1335 EUR, 2020./2021. st. g. 2900 EUR un 2021./2022. st.g. 1812.50 EUR; maksa par visu studiju periodu 7382.50 EUR)

**Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2018./2019.studiju gadā tiks piemērotas studiju maksas atlaides 200 EUR apmērā!