Budžeta un maksas vietu skaits
Iepazīsties ar mūsu piedāvātajām studiju programmām un izvēlies.

Ventspils Augstskolas studiju programmu budžeta vietu skaits un studiju maksa 2019./2020. studiju gadā

Studiju maksa citu kursu studentiem ir noteikta līgumā.

Studiju programmaBudžeta vietasStudiju maksa 2019./2020. ak.g., EUR
Profesionālā bakalaura studiju programma "Biznesa Vadība" 
45
1410
Bakalaura studiju programma "Vadībzinātne"
-
1700
Profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības akadēmija"
4*
3000*
Bakalaura studiju programma  "Valodas un starpkultūru komunikācija"
4
1700
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana" ar specializāciju angļu latviešu - krievu/vācu valodā451700
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana" ar specializāciju vācu - latviešu - krievu/angļu valodā101500
Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulkošana" ar specializāciju angļu - krievu - vācu valodā101700
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Programmēšanas speciālists"501335
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Datorzinātnes"1001335
Profesionālā bakalaura studiju programma "Elektronikas inženierija"341335
Profesionālā bakalauru studiju programma "Kuģu navigācijas elektronika"161335
Profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"251815
Dubultā grāda maģistra studiju programma "Starptautiskais bizness un eksporta menedžments"-2100
Profesionālā maģistra studiju programma "Lietišķo tekstu tulkošana"151580
Maģistra studiju programma "Valodas un kultūrvide"21700
Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"121580
Profesionālā maģistra studiju programma "Elektronika"101580
Doktora studiju programma "Biznesa vadība"22700
Doktora studiju programma "Valodniecība"31850

* Budžeta vietu skaits un cena ir paredzēta, kad studiju programma būs akreditēta.