Noslēgusies bērnu vasaras kosmosa skola

No 23. jūlija līdz 7. augustam Ventspils Augstskolā norisinājās kosmosa skola “Stratosfēras zondes izstrāde un palaišana”. Kosmosa skola tika organizēta sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi, kas īsteno ESF projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Vasaras skolu apmeklēja 18 jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem.