Parakstīja sadarbības memorandu ar Dev Sanskriti universitāti

6.augustā Ventspils Augstskola parakstīja sadarbības memorandu ar Dev Sanskriti Universitāti, Indija. Pasākumā piedalījās delegāti no Ventspils Augstskolas - rektors Kārlis Krēsliņš, Tulkošanas studiju fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja Aiga Veckalne, Informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāna pienākumu izpildītājs Vairis Caune, bijušais Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns Māris Ēlerts, speciāliste ārējo sakaru jautājumos Līga Koloda un Sanskrita universitātes prorektors  Dr. Činmajs Pandija (Dr.Chinmay Pandya.).