Pārskats par projekta “ATVASE” 2019.gada pirmajiem sešiem mēnešiem

 

2019. gada 30. jūnijā noslēgsies šī gada pirmie 6 mēneši projektā “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)” (projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/009), kura ietvaros tiek realizēts JIV-ERIC* Latvijas Republikas nacionālā mezgla konsorcija (turpmāk – NMK) partnerības plāns, ko realizē Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (turpmāk – VeA IZI VSRC).