Pasniegtas stipendijas par izcilību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā