Pašprezentācija un kontaktu veidošana profesionālajā tīklā LinkedIn

Ventspils Augstskolas bibliotēkā aicina 8.oktobrī plkst. 15.00 apmeklēt semināru “Veiksmīga pašprezentācija un kontaktu veidošana profesionālajā tīklā LinkedIn”, kuru vadīs Inga Daliba.