Paveiktais projektā LPN 2019.gadā

Lai sekmīgi uzsāktu apjomīgos pilnveides procesus Ventspils Augstskolā (VeA), sākotnēji tika veikti vērienīgi priekšizpētes darbi. Gada pirmajā pusē tika rīkotas vairākas vadības diskusijas par plāniem, mērķiem un virzienu, kādā attīstīt augstskolu un tās studiju programmas, lai joprojām spētu piedāvāt kvalitatīvu un modernu, mūsdienām atbilstošu augstāko izglītību. Tika veikts darbinieku funkcionālais audits, struktūras pārskatīšana un optimizācija, kā arī dokumentu aprites analīze.