Pētnieku sasniegumi tiek novērtēti un attēloti uz rakstu krājuma vāka

Latvijas zinātnes padomes granta projekta “Organisko vielu evolūcija zvaigžņu un planētu veidošanās reģionos” (turpmāk teksāt – OMG) ietvaros (Nr. lzp-2018/1-0170) 2020. gada 7. aprīlī augsta līmeņa žurnālā “Russian Chemical Reviews” iznāca vispusīgs pārskata raksts “Eksperimentāli un teorētiski pētījumi par fotonu izraisītām reakcijām cietajā fāzē starpzvaigžņu vidē” (“Experimental and theoretical studies of photoinduced reactions in the solid phase of the interstellar medium”). “