Piedalīsies Starptautiskās Astronomijas savienības Ģenerālajā asamblejā

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" un projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 "Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi" vadošais pētnieks Dr.phys. Juris Freimanis laikā no š.g. 20. augusta līdz 31. augustam piedalīsies Starptautiskās Astronomijas savienības (SAS; International Astronomical Union, IAU) 30. Ģenerālajā asamblejā, kas notiks Vīnē, Austrijā.