Prof. J.Sīļa lasījums “Valodas ceļš no nominatīva līdz vokatīvam”