Doktora studiju programmas

BIZNESA VADĪBA

 
 

Dzīvojot tirgus ekonomikā, arvien lielāka nozīme tiek piešķirta efektīvai biznesa vadībai. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi zināšanas ne tikai par svarīgākajiem aspektiem vadīšanā, bet arī pētījumu izstrādē un datu analīzē, lai kļūtu starptautiski atpazīstamu zinātnieku vadībzinību jomā.

 
 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

 
 

Doktors vadībzinātnē


3 gadi


4550 EUR gadā


Latviešu

 

BUDŽETA VIETAS


2

MAKSAS VIETAS


GRĀDA VEIDS


Zinātniskais

FORMA


Pilna laika

 
 

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒĶI

 • Sagatavot zinātņu doktorus Vadībzinātnē, tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā;
 • Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē;
 • Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.: doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros; doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana;
 • Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos.
 
 
Kāpēc studēt Ventspils Augstskoals Ekonomikas un pārvaldības fakultātē? Tāpēc, ka tā ir iespēja sakārtotā, draudzīgā, radošumu veicinošā vidē iegūt pasaules mērogā konkrētspējīgas zināšanas un prasmes biznesa vadībā ar specializāciju finansēs un grāmatvedībā vai mārketingā un loģistikā, kas ļaus Tev sasniegt augstākos mērķus. Mēs palīdzam izaugt nākotnes līderiem! Ventspils Augstskola ir jauna, uz attīstību vērsta augstākās izglītības iestāde ar:
 • Studiju veicinošu vidi - augsts resursu izlietojums uz vienu studējošo;
 • Individuālu pieeju studentiem;
 • Starptautisko fokusu;
 • Ciešu sadarbību ar darba devējiem (t.sk. pašvaldību un uzņēmumiem);
 • Plašām brīvā laika pavadīšanas iespējām.
 • EPF dekāne Liene Resele

   
   

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk