Elektronikas inženierija

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Profesionālā bakalaura grāds elektronikā un elektronikas inženiera profesionālā kvalifikācija
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Elektronika ir kļuvusi par mūsdienu pasaules tehnoloģiju pamatu, bez elektronikas mūsu ikdiena apstātos un nākotne nebūtu iedomājama.

  Studiju programmas mērķis ir attīstīt prasmes un zināšanas, kas sniedz iespēju izprast elektronikas tehnoloģiju pasauli, strādāt ar šīm tehnoloģijām un radīt jaunas tehnoloģijas nākotnei. Nostiprināt nepieciešamās pamatzināšanas matemātikā, fizikā un informācijas tehnoloģijās.
  Sagatavot tehniskos prātus nākotnes darba tirgum - elektronikas inženierus tehnoloģiju uzņēmumu un zinātnes centru vajadzībām.

  Studiju programmas uzdevumi

  Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos elektronikas sasniegumus; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās.

Studiju programma akreditēta līdz 2023. gada 24. aprīlim.

Programmas struktūra

 • pirmajos divos gados tiek apgūta studiju pamatprogramma, nostiprinot fizikas, matemātikas, programmēšanas un elektronikas inženierijas pamatzināšanas;
 • pabeidzot otro kursu, tiek izvēlēta viena no specialitātēm;
 • 4. studiju gada pirmajā semestrī ir prakse uzņēmumā vai zinātniskajā institūtā;
 • 4. studiju gada 2. semestrī tiek rakstīts bakalaura darbs.

Studiju programmas saturs

1. kurss

Analogās elektronikas kursi
Elektriskie mērījumi un mērinstrumenti (2 KP)
Ķēžu teorija (2 KP)
Pusvadītāju elektronika (3 KP)
Digitālās elektronikas kursi
Ciparu elektronika (4 KP)
Praktiskie projekti elektronikas inženierijā
Loģika un programmēšana (Arduino platforma) (2 KP) Elektronikas inženierijas projekts (2 KP)
Matemātikas un fizikas kursi
Matemātiskā analīze (6 KP)
Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija (4 KP)
Mehānika (3 KP)
Elektrība un magnētisms (4 KP)
Vizpārizglītojošie kursi
Angļu valoda inženieriem (4 KP)
Darba aizsardzība un ergonomika (2 KP)
Saskarsme un profesionālā ētika (2 KP)

2. kurss

Analogās elektronikas kursi
Ķēžu teorija (4 KP)
Analogās ierīces (4 KP)
Ievads elektrodinamikā un antenu teorija (4 KP)
Digitālās elektronikas kursi
Mikrokontrolieru programmēšanas pamati (4 KP) Programmējamo integrēto shēmu (FPGA) pamati (2 KP)
Industriālās automatizācijas kursi
Industriālās automatizācijas pamati (2 KP)
Programmēšanas kursi
Programmēšana C valodā (2 KP)
Objektorientētā programmēšana (4 KP)
Praktiskie projekti elektronikas inženierijā
Elektronikas inženierijas projekts (2 KP)
Elektronikas inženierijas grupas projekts (2 KP)
Datorizētā iespiedplašu projektēšana (2 KP)
Matemātikas un fizikas kursi
Optika un optoelektronika (2 KP)
Brīvās izvēles kursi
Elektronikas iekārtu ražošanas tehnoloģijas. Eelektronisko ierīču iespiedshēmu izstrāde (2 KP)
Datorizētās projektēšanas pamati (2 KP)
Diferenciālvienādojumi (2 KP)
Haotisko procesu modelēšana elektroniskajās sistēmās (2 KP)
Materiālu ķīmija un nanotehnoloģijas (2 KP)
Tīkli un operētajsistēmas (2 KP)
Varbūtības teorija un matemātiskā statistika (2 KP)
Datorzinātņu pamati (2 KP)
* iespējams izvēlēties studiju kursus arī no citām studiju programmām
Vispārizglītojošie kursi
Saskarsme un profesionālā ētika (2KP)

3. kurss

Analogās elektronikas kursi
Elektronisko ierīču elektrobarošana (2 KP)
Signālu un sensoru datu apstrādes kursi
Signālu teorija un apstrāde (4 KP)
Ciparu signālu procesori (3 KP)
Telekomunikācijas kursi
Informācijas pārraides tehnoloģijas un iekārtas (4 KP)
Praktiskie projekti elektronikas inženierijā
Elektronikas inženierijas grupas projekts (2 KP)
Elektronikas inženierijas pētniecības projekts (2 KP)
Specializācijas moduļu kursi
* Specializācijas moduļa kursus skatīt sadaļā "Specializācijas moduļa saturs" (19 KP)
Brīvās izvēles kursi
Elektronikas iekārtu ražošanas tehnoloģijas. Eelektronisko ierīču iespiedshēmu izstrāde (2 KP)
Datorizētās projektēšanas pamati (2 KP)
Diferenciālvienādojumi (2 KP)
Haotisko procesu modelēšana elektroniskajās sistēmās (2 KP)
Materiālu ķīmija un nanotehnoloģijas (2 KP)
Tīkli un operētajsistēmas (2 KP)
Varbūtības teorija un matemātiskā statistika (2 KP)
Datorzinātņu pamati (2 KP)
* iespējams izvēlēties studiju kursus arī no citām studiju programmām

4. kurss

Prakse uzņēmumā vai zinātniskajā institūtā
Prakse (5 mēneši) (20 KP)
Bakalaura darbs
Bakalaura darbs (12 KP)
Brīvās izvēles kursi
lektronikas iekārtu ražošanas tehnoloģijas. Eelektronisko ierīču iespiedshēmu izstrāde (2 KP)
Datorizētās projektēšanas pamati (2 KP)
Diferenciālvienādojumi (2 KP)
Haotisko procesu modelēšana elektroniskajās sistēmās (2 KP)
Materiālu ķīmija un nanotehnoloģijas (2 KP)
Tīkli un operētajsistēmas (2 KP)
Varbūtības teorija un matemātiskā statistika (2 KP)
Datorzinātņu pamati (2 KP)
* iespējams izvēlēties studiju kursus arī no citām studiju programmām
Vispārizglītojošie kursi
Standarti un tehniskās normas (2 KP)
Ekonomika un komercdarbība (2 KP)
Civilā aizsardzība un vides aizsardzība (2 KP)

Specializācijas moduļa saturs

Autonomo iekārtu un sistēmu inženierija

Profesionālās specializācijas kursi
ARM arhitektūras mikrokontrolieru programmēšana (2 KP)
Programmējamās integrētās shēmas (4 KP)
Iegultās operētājsistēmas (4 KP)
Bezvadu sensoru tīkli (4 KP)
Automatizēto vadības sistēmu projektēšana (3 KP)
Skaitliskās metodes (2 KP)

Bezvadu tehnoloģiju inženierija

Profesionālās specializācijas kursi
Antenu teorija (2 KP)
Bezvadu komunikācijas iekārtas un sistēmas (4 KP)
Digitālās komunikāciju sistēmas (4 KP)
Programvadāmā radio (SDR) sistēmu izstrāde (2 KP)
Augstfrekvenču sistēmas un iekārtas (4 KP)
Adaptīvās antenas un antenu masīvi (3 KP)

Robotizēto sistēmu vadība

Profesionālās specializācijas kursi
Objektorientētā programmēšana II (2 KP)
Datorredze (4 KP)
Industriālo robotu manipulācijas un vadības sistēmas (4 KP)
Mašīnmācīšanās pamati (2 KP)
Ievads statistiskajā signālapstrādē (4 KP)
Automatizēto vadības sistēmu projektēšana (3 KP)

Industriālā automatizācija

Profesionālās specializācijas kursi
Tīkli un operētājsistēmas (2 KP)
Programmējamo loģisko kontrolieru programmēšana (4 KP)
Industriālās inženierijas sistematizācijas principi (4 KP)
LabVIEW pamati (2 KP)
Industriālo robotu manipulācijas un vadības sistēmas (4 KP)
Automatizēto vadības sistēmu projektēšana (3 KP)