KUĢU NAVIGĀCIJAS ELEKTRONIKA

 

Kuģu nozīme mūsdienās ir ļoti liela. Kuģi tiek izmantoti transporta, rūpnieciskām, militārām, zinātniskām un sporta vajadzībām. Lai kuģi varētu veikt savu funkciju, viena no svarīgākajām ir navigācijas aparatūra. Ventspils Augstskola kopā ar Latvijas Jūras akadēmiju ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai zināšanas par elektroniku, bet arī par jūrniecību, lai kļūtu par veiksmīgu radioelektronikas inženieri.

 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU


Bakalaurs kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā


4 gadi


* EUR gadā


Latviešu


profesija - radioelektronikas inženieris

BUDŽETA VIETAS


16

MAKSAS VIETAS


6

GRĀDA VEIDS


Profesionālais

FORMA


Pilna laika

*kopīgā profesionālā bakalaura studiju programma„Kuģu navigācijas elektronika” (tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju, 6 maksas studiju vietas. 16 budžeta vietas ir nodrošinātas pirmos divus mācību gadus. Studiju maksa 2019./2020. un 2020./2021. st. g. 2580 EUR, 2020./2021. st. g. 2580 EUR un 2021./2022. st.g. 2900 EUR 2022./2023. st.g. 1812,50 EUR; maksa par visu studiju periodu 9872.50 EUR)

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot radioelektronikas inženierus, kuri specializējas kuģu un ostu saimniecībā izmantojot elektronikas, navigācijas un automātikas ierīču uzstādīšanā, apkalpošanā un remontā, kā arī dot studentiem iepazīt: divas dažādas augstskolas – Ventspils Augstskolu un Latvijas Jūras akadēmiju, divas dažādas nozares – elektroniku un jūrniecību.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

 

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas kuģu navigācijas elektronikā;
 • Radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, vērtēt un pielietot zināšanas;
 • Attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas;
 • Sekmēt studentu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā;
 • Nodrošināt studentiem radošu studiju procesu sekmējošus apstākļus un vidi.
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

1. gads

Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Angļu valoda
 • Datorzinātņu pamati
 • Nozares teorētiskie pamatkursi

 • Matemātiskā analīze
 • Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija
 • Mehānika
 • Elektrība un magnētisms
 • Ciparu shēmtehnikas pamati
 • Programmēšana
 • Nozares profesionālie specializācijas kursi

 • Pusvadītāju elektronika
 • Ķēžu teorija
 • Ciparu elektronika un datoru arhitektūra
 • Elektriskie mērījumi un mērinstrumenti
 • Brīvās izvēles kursi

  Kursi pēc studenta ieskatiem

  2. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Nozares teorētiskie pamatkursi

 • Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
 • Vielas uzbūve un termodinamika
 • Optika un optoelektronika
 • Elektromagnētiskie lauki un viļņi
 • Signālu teorija un signālu apstrāde
 • Antenu teorija
 • Programmēšana
 • Objektorientētā programmēšana
 • Tīkli un operētājsistēmas
 • Nozares profesionālie specializācijas kursi

 • Ķēžu teorija
 • Standarti un tehniskās normas
 • Analogās ierīces
 • Elektronisko ierīču elektrobarošana
 • Mikrokontrolieri un iegultās sistēmas
 • Datorizētā projektēšana
 • Elektronisko iekārtu ražošanas tehnoloģijas. Elektronisko ierīču iespiedshēmu izstrāde.
 • Brīvās izvēles kursi

  Kursi pēc studenta ieskatiem

  3. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Jūrniecības angļu valoda
 • Vides piesārņojuma novēršana
 • Kuģu uzbūve un teorija
 • Kuģošanas drošība
 • Nozares profesionālie specializācijas kursi

 • Elektroniskās kartes (ECDIS)
 • GMDSS (iesk. studiju darbu)
 • GSM/ GPS
 • Ciparu tehnika. Radionavigāciju un sakaru elektronisko aparātu sistēmas
 • Kuģu vadības sistēmas
 • Kuģu elektroautomātikas vadības mikroprocesori un PLC, studiju darbs
 • Kuģu informācijas tehnoloģijas
 • Kuģu navigācijas tehniskie līdzekļi
 • Modelēšana PSPICE vidē
 • Navigācijas pamati
 • Radari
 • Radio sakari, t. sk. studiju darbs
 • Sekundārie briesmu izziņas līdzekļi (SART,EPIRB)
 • 4. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Jūrniecības angļu valoda
 • Diplomdarbu izstrādes pamati un prezentēšanas iemaņas
 • Kuģu menedžments
 • Nozares profesionālie specializācijas kursi

 • GMDSS (iesk. studiju darbu)
 • Šķiedru optika
 • Prakse

  Studiju programmas ietvaros nodrošināta prakse atbilstoša profila uzņēmumos.

  Diplomprojekts

  Studiju nobeigumā katram studentam ir jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs.

  KARJERAS IESPĒJAS

 • Programmas absolventiem ir iespēja veidot karjeru starptautiskās kompānijās, kuras apkalpo kuģu navigācijas sistēmas visā pasaulē;
 • Izstrādāt elektronikas iekārtas un sistēmas;
 • Vadīt un veikt elektronisko iekārtu un sistēmu uzstādīšanu, uzturēšanu un remontu.;
 • Būt par vadošo speciālistu radioelektronikas inženiera jomā.
 • Lejuplādēt radioelektronikas inženiera profesijas standartu

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk