Uzņēmējdarbības akadēmija*

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Uzņēmuma vadītājs, 5. kvalifikācijas līmenis
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot daudzpusīgus, ambiciozus, ar praksē iegūtu pieredzi un nākotnes kompetencēm apveltītus biznesa vadības speciālistus, kas spēj radīt inovatīvus risinājumus un ilgtspējīgus uzņēmumus, kā arī pielāgoties dinamiskajai uzņēmējdarbības videi un tehnoloģiju tendencēm.

  Studiju programmas uzdevumi

  1. Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā, inovācijās, tehnoloģijās un emocionālās inteliģences attīstīšanā.
  2. Nodrošināt uz praksi balstītu zināšanu apguvi. (Studentu komandas veidos savus uzņēmumus jau 1. kursā.)
  3. Pielietot netradicionālu zināšanu apguvi, izmantojot komandas patstāvīgo mācīšanos, kombinācijā ar diskusiju paneļiem un praktiskām nodarbībām, kas veicinātu interesi par priekšmetiem un motivāciju tos padziļināti apgūt praktiskā veidā savā uzņēmumā.
  4. Nodrošināt katram studentam individuālas sesijas ar mentoru, studenta personīgās izaugsmes plāna izveidei un prasmju attīstīšanai.
  5. Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas finanšu pārvaldībā, mārketingā, biznesa modelēšanā, komunikācijas prasmēs, ekonomikā, grāmatvedībā, datu analīzē un interpretācijā, pakalpojumu dizainā, līderībā, produktu izstrādē, minimālā dzīvotspējīgā produkta izstrādē, satura veidošanā un medijos, personīgajā zīmolvedībā.
  6. Nodrošināt apstākļus, lai studiju procesā būtu iespēja pelnīt naudu un nebūtu jāveltī uzmanība ārpusizglītības darbam.
  7. Nodrošināt dalību nozares konferencēs, hakatonos, un to organizēšanā, lai iepazītu tuvāk nozares pārstāvjus, izprastu biznesa attiecību veidošanas principus un prezentēšanas prasmes.
  8. Apliecināt studiju laikā iegūtās zināšanas bakalaura eksāmenā un praktiskos reālu uzņēmumu problēmu risināšanas pārbaudījumos.


Studiju programma tiek gatavota licencēšanai. Pirmos studentus jaunajā programmā plānots uzņemt augusta sākumā.