Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas

  Programmēšanas speciālists

  Informācijas tehnoloģiju fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Kvalifikācija – programmētājs, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim.
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  2 gadi (4 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene

  Studiju programmas mērķis

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus atbilstoši ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijai programmētājs, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes saistībā ar programmatūras izstrādi, kas ļautu sekmīgi iekļauties darba tirgū un patstāvīgi piemēroties mainīgajām darba tirgus prasībām.

  Studiju programmas uzdevumi

  Nodrošināt studentiem apstākļus un iespējas iegūt darba tirgus prasībām atbilstošu pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītību atbilstoši programmētāja profesijas standartam.
  Sekmēt studentu pašizglītības vajadzību apmierināšanu un viņu iesaistīšanos profesionālās tālākizglītības procesos.
  Sekmēt studentu iesaistīšanos prakstisku un zinātnisku problēmu risināšanā, radīt motivāciju sava kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai.