Projekta ietvaros atjaunos telpas augstskolā

Turpinot projekta “Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija” īstenošanu, 2018. gada 4. jūnijā Ventspils Augstskola izsludināja iepirkumu par remontdarbu veikšanu auditorijām, kuras tiks izmantotas Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmās “Elektronika”, kā arī profesionālajā bakalaura studiju programmā “Kuģu navigācijas elektronika”.