Projekta LPN aktivitātes

Projekta mērķis ir pilnveidot Ventspils Augstskolas (VeA) studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.