Projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” zinātnieki piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē Odesā

Laikā no 2019. gada 12. līdz 17 augustam Odesā (Ukraina) notika starptautiska konference “6th Gamow International Conference in Odessa: “New Trends in Cosmology, Astrophysics and Radioastronomy after Gamow”. Tajā piedalījās arī projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) zinātniskais vadītājs Ivars Šmelds, pētnieks Vladislavs Bezrukovs un zinātniskais asistents Artis Aberfelds, prezentējot ziņojumus par projekta darbības "Molekulāro raddiolīniju novērojumi" ietvarā sasniegtajiem rezultātiem.