Projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” zinātnieku vizīte Nikolaja Kopernika Universitātes Toruņas Astronomijas centrā Polijā

Ventspils Augstskolas projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) ietvarā trīs Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) zinātnieki – projekta ASTRA zinātniskais vadītājs Ivars Šmelds, zinātniskie asistenti Artis Aberfelds un Kārlis Bērziņš, laikā no š.g. 14. maija līdz 16. maijam pieredzes apmaiņas vizītē viesojas Nikolaja Kopernika Universitātes Toruņas Astronomijas centrā (Nicolaus Copernicus University Centre for Astronomy, https://www.ca.umk.pl/en/centre/).