Центр предпринимательской деятельности, инноваций и регионального развития — Ventspils Augstskola
Центр предпринимательской деятельности, инноваций и регионального развития

Finansiāli iedvesmojusi

2012. gada oktobrī Ventspils pilsētas pašvaldība Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra izveidei un attīstībai sākotnējiem 3. gadiem piešķīrusi aptuveni 270 000 EUR.

Научные исследования

Центр проводит высококачественные научные исследования, которые направлены на академическую среду и будут опубликованы в международно признанных журналах, материалах конференций и исследовательских отчетах.
 Исследовательские проекты сотрудничества имеют особый приоритет, так как это возможность поработать с высококвалифицированными исследователями как в Европе, так и за ее пределами. Возможные темы исследования разнообразны и будут всегда зависеть от доступного финансирования. Планируемые же темы включают следующие: влияние учреждений на мышление и поведение, ориентированное на предпринимательскую деятельность; семейная предпринимательская деятельность, трансграничная предпринимательская деятельность; инновации, предпринимательская деятельность и финансы, угроза и возможности интернационализации для малых и средних предприятий Латвии; предпринимательская деятельность и региональное развитие; предпринимательская деятельность и социальная интеграция. Центр проводит исследования на основании договора для различных публичных и частных организаций как на уровне Латвии, так и на международном уровне. Это исследование задумано как основанная на исследовании консультация, которая является потенциальным источником дохода, что указывает на способность центра развиваться. При работе в области предпринимательской деятельности, инноваций и регионального развития исчерпывающий перечень конкретных тем зависит от пожеланий конкретных клиентов. В индикативный список включены исследования для поддержки развития планов действий в предпринимательской деятельности; проблемы и потенциал семейных предприятий Латвии; ВУЗ продлевает деятельность предприятий в Латвии.   

Темы исследований Центра предпринимательской деятельности, инноваций и регионального развития (ЦПДИРР) Вентспилсской высшей школы:

 • Исследование о выплатах за экспорт рабочей силы из Латвии в другие страны Европейского союза и влияние этих выплат на валовой продукт Латвии. Оценка расчетов в контексте средств структурных фондов Европейского союза для Латвии.
 • Исследование о том, как способствовать развитию предпринимательской деятельности в Курземском регионе среди новых предпринимателей — какие факторы следует учитывать для продвижения предпринимательской деятельности и мотивации молодых предпринимателей.
 • Сравнительное исследование о повышении конкурентоспособности малых и средних предприятий в регионе Балтийского моря.
 • Исследование о роли прямых инвестиций в повышении конкурентоспособности Вентспилсского свободного порта.
 • Разработка анализа ситуаций успешных вентспилсских предприятий.
 • Роль умных технологий в продвижении предпринимательской деятельности в Курземском регионе.
 • Роль самоуправлений крупных городов в способствовании развитию региона.
 • Реализация инновационных методов для продвижения транзитного бизнеса в Вентспилсском свободном порту.
 • Способствующие экспорту факторы и развитие экспорта в целом в регионе Балтийского моря.
 • Анализ развития и возможностей коммерциализации космических технологий.

Konferences un semināri

Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs regulāri rīko konferences un seminārus, kā mērķis ir, pirmkārt, veicināt kvalitatīvas apspriedes par notiekošajiem pētījumiem, kurus vada šī centra pētnieki, doktorantūras studenti un Ventspils Augstskolas fakultāte, otrkārt, sekmēt sadarbību starp pētniekiem un uzņēmējiem no Ventspils, Kurzemes un visas Latvijas, un treškārt, veicināt pārrunas par uzņēmējdarbības politiku, kuru mērķis ir veicināt labāku uzņēmējdarbības un inovāciju vidi Latvijā.

Ventspils Augstskola aicina piedalīties 5.starptautiskajā zinātniskajā konferencē Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - EIRD 2017 Smart Growth of the Local Community in the Global World 2017. gada 29. un  30. jūnijs Ventspils Augstskola, Ventspils, Latvija.

Ņemot vērā lielo tūristu skaitu Ventspilī vasaras periodā, lūdzam rezervēt viesnīcas iespējami laicīgi. Piedāvājam garantētu vienvietīgu un divvietīgu numuriņu rezervēšanu par draudzīgākām cenām viesnīcā "Dzintarjura" (http://www.dzintarjura.lv/en/about-us.html).

Rezervēšanai lūdzu izmantojiet e-pasta adresi dzintarjura@gmail.com un norādiet atslēgas vārdu "EIRD 2017". Garantētās rezervēšanas termiņš ir 29.05.2017., numuriņu skaits ir ierobežots.

Informācija

Otrais uzsaukums

Trešais uzsaukums

Reģistrēšanās

Programma

Starptautiskā konference “INNOVATION AND SMART ENTREPRENEURSHIP” 

2015. gada 17. -18. septembris Ventspils Augstskola, Ventspils, Latvija

Informācija

Reģistrēšanās

Programma

UIRAC atklāšanas konference: “Ceļā uz veiksmīgāku uzņēmējdarbības pētniecības un izglītības integrāciju Latvijā”.
2012. gada 1. novembris, Ventspils Augstskola, Ventspils.
Programma
Seminārs: “Iespējas un izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropas mazie un vidējie uzņēmumi strādājot Ķīnas tirgū”.
2013. gada 16. Janvārī, Ventspils Augstskola, Ventspils. Seminārs rīkots sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi.

Preses relīze

Prezentācija

Konference: “Starptautiskā pieredze tehnoloģiju pārnesē: ko varam mācīties?”.
2013. gada 9. maijā, Ventspils Augstskola, Ventspils. Konference rīkota sadarbībā ar Izraēlas Vēstniecību Latvijā un Lietuvā, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku un Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu.
Programma
Konference „Ēnu ekonomika Latvijā”.
2013.gada 15.maijs, Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga), Rīga. Konference rīkota sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, SSE Riga „Ilgtspējīga biznesa centru” un LR Finanšu ministriju.
Programma
Starptautiskā konference “Uzņēmējdarbība un inovācijas: galvenie reģionālās attīstības virzītājspēki".
2013. gada. 15 un 16 jūlijā, Ventspils Augstskola, Ventspils. Konference rīkota sadarbībā ar Tartu Universitātes uzņēmējdarbības centru, Tallinas Tehnoloģiju universitātes ekonomikas un biznesa vadības skolu (abi Igaunija), ISM Ekonomikas un vadības universitāti (Lietuva), Rīgas Ekonomikas augstskolas “Ilgtspējīga biznesa centru” (Latvija), kā arī Eiropas Mazo uzņēmumu un uzņēmējdarbības padomi (www.ecsb.org).

Preses relīze

Uzaicinājums

Programma

Paralēlās sesijas

Abstraktu kopums

Papildus augstākminētajiem semināriem un konferencēm, UIRAC regulāri rīko arī seminārus Ventspils Augstskolas, Banku augstskolas un RISEBA doktorantūras programmas doktorantiem. Šie semināri ir galvenokārt vērsti uz doktora disertācijas rakstīšanai nepieciešamo iemaņu attīstīšanu.

Доклады дискуссий

В докладах дискуссий Центра предпринимательской деятельности, инноваций и регионального развития опубликованы результаты исследований исследователей Центра и работников Вентспилсской высшей школы. В докладах дискуссий внимание обращается на очень разные темы, связанные с фундаментальными и прикладными исследованиями в области предпринимательской деятельности, инноваций и регионального развития. Доклады, опубликованные по этим дискуссиям, не защищены авторским правом и их можно свободно публиковать в других изданиях.

 AUGSTA PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA KĀ UŅEMUMA KONKURĒTSPĒJAS FAKTORS. Prof.dr. A.Jaunzems

QUALITY ASSURANCE IN BUSINESS EDUCATION: ROLE OF INTERACTIVE TEACHING-LEARNING PROCESS AND EFFECTIVE EXAMINATION SYSTEM A. Jaunzems, K.Krēsliņš

WHAT CAN BE LEARNED FROM ENTREPRENEURS ABOUT SHADOW ECONOMY? Evidence from the Baltic States. Tālis J. Putniņš and Arnis Sauka

INTERNATIONALISATION STRATEGIES OF ‘BORN GLOBALS’ BORN IN LATVIA Arnis Sauka and Laima Auza

PROACTIVE BEHAVIOR OF ENTERPRISES IN CHANGING THEIR INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND EXTERNAL RESOURCE BASE Under the Pressure of International Technological Competition Anna Pobol

WHY DOES ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AFFECT COMPANY PERFORMANCE? Tālis J. Putniņš and Arnis Sauka

POLICY MAKERS’ DREAM GAZELLES- MYTH OR REALITY? Markku Virtanen and David Smallbone

ATTRACTING INVESTMENT IN REGIONALECONOMY Alise Mačtama

Публикации

1) International Conference "Entrepreneurship and innovation as key drivers of regional development": Book of proceedings, VUC, 2014.

2) Virtanen, Markku and Heimonen, Tomi (2013), Longitudinal analysis of the development of high growth and success (HGS) firms - Are HGS businesses high impact firms? Paper to be presented in the XXVII RENT Conference, Vilnius, Lithuania, November 20-22, 2013.

3) Pobol, A. Export-oriented IT companies developing their resource base and institutional environment / Special Issue:  Internationalisation of SMEs: Learning and Managing Change Processes / L. Dyaram and T. J. Kamalanabhan, (Eds.) // The International Journal of Learning and Change.

4) Atherton A, Smallbone D, 2013, "Promoting private sector development in China: the challenge of building institutional capacity at the local level" Environment and Planning C: Government and Policy 31(1) 5 – 23.

5) David Smallbone,  Friederike Welter,  and Jovo Ateljevic  Entrepreneurship in emerging market economies: Contemporary issues and perspectives ,International Small Business Journal March 2014 32: 113-116, first published on December 30, 2013 doi:10.1177/0266242613511479.

6) Sauka, A. un B. Rivža (Red.) (2014) Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi. Ventspils, Uzņemējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs, Ventspils Augstskola. ISBN: 978-9984-648-34-7.

7) Jaunzems A. and K. Kreslins. Quality Assurance in Business Education: Role of Interactive Teaching-Learning Process and Effective Examination System. Entrepreneurship and Innovation as Key Drivers of Regional Development: EIRD II Conference Proceedings, 2014, pp. 30-37;

8) Sergejs Hilkevics and Dace Štefenberga. The Development of Innovative Business in Regions of Latvia in Context of Global Economy. In: Gregory T. Papanikos (ed.). Essays on Growth, Development and Finance, 2014, pp. 229-238.

9) Kaliyeva G., Sagintayeva S., Revalde G. and S. Baizakov. The principle of reversibility as the basis of antirecessionary technology management of economy. Proceedings of the 2014 International Conference "Economic Science for Rural Development", 2014.

10) Slonimski, A. Enterprising Families in a Cross-Border Context: the Example of Belarus / F. Welter, D. Smallbone, A. Slonimski, O. Linchevskaya, A. Pobol and M. Slonimska // Internationalisation of Firms from Economies in Transition: The Effects of a Politico-Economic Paradigm Shift / Eds.: Mai Thi Thanh Thai and Ekaterina Turkina. – Edward Elgar.– 2014. – P.276-302.

11) Поболь А.И. Развитие институциональной среды для стимулирования прямых иностранных инвестиций в исследования и разработки / А.И. Поболь // Экономический бюллетень / Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Респ. Беларусь. – 2014. – № 6 (171). – с. 14-24.

Kontakti

 • Kārlis Krēsliņš

  UIRAC direktora p.i., vadošais pētnieks

 • Egita Udodova

  pētniece

 • Nataļja Jarohnoviča

  pētniece

 • Marga Živitere

  vadošā pētniece

 • Elīna Konstantinova

  vadošā pētniece

Наши события в фотографиях и видео. Загляни!

 • латышский
 • Английский
 • Русский