Sasniegts nozīmīgs projekta LOFAR-Latvia atskaites punkts

No 12. augusta Irbenes radioteleskopu kompleksā norisinājās LOFAR-Latvia stacijas veiktspējas pārbaude, kuras rezultātā tika tehniski novērtēts stacijas tapšanā visu iesaistīto pušu komandas darba rezultāts, kā rezultātā tika  parakstīta LOFAR-Latvia stacijas pārbaudes testa dokumentācija.