Interešu pulciņi
Labam studentam studijas ir jāprot apvienot ar atpūtu un lietderīgu laika pavadīšanu.

Fotoklubs

2002.gadā Andra Rebhūna vadībā tika dibināts Ventspils Augstskolas fotoklubs, aicinot piedalīties ikvienu studentu, kuram ir interese par fotografēšanu. Kluba biedri nodarbībās apguva fototehnikas pamatus un fotografēšanas iemaņas. Priekšzināšanas nav obligātas, jo lielākā daļa interesentu mākslas fotogrāfiju šeit apgūst no pašiem pamatiem.

Koris ''Ventus''

Ventspils Augstskolas jauktais koris Ventus apvieno pozitīvismu ar mērķtiecību, patiku pret mūziku ar draudzību, mēģinājumu darbu ar hobiju.

Ginta Rūse – diriģente un dziedātāja (https://dl.dropboxusercontent.com/u/5357825/GintaRuse.wav). Šobrīd apgūst jaunas zinības RPIVA programmā “Izglītības darba vadītājs”. Vada ventspilnieku iemīļotu jaukto kori KAIVA, kas izceļas ar dažādību repertuārā, atraktīvu muzicēšanu un pozitīvu pasaules redzējumu.

VENTUS aicina katru Ventspils Augstskolas studentu, mācībspēku un darbinieku, lai kopā radītu jaunus muzikālos piedzīvojumus. Mēģinājumi ceturtdienās no plkst. 16:30 līdz 18:30 C korpusa 4.stāvā.

Jauniešu vokālais ansamblis

Ideja par ansambļa izveidi radās un veiksmīgi īstenojās 2003. gada martā. Studentu vēlme dziedāt un vadītājas Angelikas Jansones-Grīnbergas entuziasms ir ansambļa rašanās pamatā. Jau pirmās sezonas laikā bija notikuši 12 koncerti, kas ir lielisks rādītājs tikko dibinātam ansamblim.

Jau astoto gadu ansamblis piedalās ne tikai pilsētas ansambļu skatēs, kur vairākus gadus pēc kārtas ir ieguvis labāko novērtējumu, bet arī priecē klausītājus visdažādākajos pasākumos. Pateicoties daudzveidīgajam repertuāram, kā arī dziesmu izpildījumam gan latviešu, gan angļu valodā ansamblis bieži vien tiek aicināts uzstāties lielākos un mazākos pasākumos. Tāpat kā augstskolas korim, arī ansamblim notiek dažādi sadraudzības koncerti. Veiksmīgākie ansambļa sadraudzības partneri ir RTU ansamblis „Jaunā nianse”, Rīgas Biznesa augstskolas „Turība” vokālā grupa un Kuldīgas jauniešu ansamblis "Solem". 2010.gada pavasarī ansamblis piedalījās Vislatvijas vokālo ansambļu konkursā, kur izcīnīja 7.vietu.

Arī šogad ansamblis rādīja lielisku sniegumu augstskolas studentu rīkotajā labdarības pasākumā „Radi Brīnumu”, kā arī Ventspils Augstskolas Gada balvas pasniegšanas ceremonijā.

JDK ''Strautuguns''

Ar vēlmi pārstāvēt savu augstskolu, pavadīt brīvo laiku neierastāk un, galvenais, saglabāt latviešu tautas deju kultūru, aktīvi studenti dibināja jauniešu tautas deju kolektīvu Strautuguns. Visu šo laiku jaunieši ar dažādu sagatavotību vecumā no 18 līdz 30 gadiem dejas prasmi apgūst Inetas Judzikas vadībā. Strautuguns savu augstskolu pārstāvējis dažāda mēroga koncertos un pasākumos, kā arī dejotāju nozīmīgākajos Deju svētkos un Baltijas studentu dziesmu un deju svētkos Gaudeamuss. Ik gadu kolektīvs piedzīvo izaugsmi, par to liecina punktu skaits un žūrijas novērtējums ikgadējās skatēs.

Šogad ikvienam augstskolas studentam, kurš nolems pievienoties kolektīvam, būs iespēja iegūt studiju gaitās tik vajadzīgos kredītpunktus. 2014./2015. Studiju gadā C kursu sarakstu papildina iespēja apgūt tautas dejas un interesanti pavadīt brīvo laiku. Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā (pirmdienas un trešdienas), kuru laikā tiek apgūti deju soļi, ķermeņa plastikas un koordinācijas kopšana, stājas un līdzsvara uzlabošana, kā arī nodrošināta jautra kompānija.

Kas nepieciešams, lai pievienotos Strautuguns? Mēs no tevis sagaidām pozitīvu attieksmi, vēlmi dejot, centību un draudzīgumu. Iepriekšēja pieredze tautas dejās nav nepieciešama. Garantējam, ka jau pēc dažiem mēģinājumiem katrs spēs atšķirt kreiso kāju no labās. Kā arī ir iespējami papildmēģinājumi, lai jau pavisam īsā laikā polka kļūtu par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Kolektīva moto ir Visi priecīgi, tāpēc nāc un pievienojies iespējams pozitīvākajam kolektīvam Ziemeļkurzemē!

Mākslinieciskā vadītāja: Ineta Judzika
Tālrunis: 29171856
E-pasts: ineta.judzika@gmail.com

Seko mums:
www.strautuguns.lv
www.twitter.com/Strautuguns
www.draugiem.lv/strautuguns/
www.facebook.com/Strautuguns/